ZARZĄD MPKZP

 

 • Werygo-Cok Urszula - Przewodnicząca
 • Piekarczyk Jerzy - Sekretarz
 • Banaszkiewicz Andrzej
 • Bielecka Danuta
 • Giemza Halina
 • Guzy Andrzej
 • Matusiak Marzena
 • Owcarz Piotr
 • Sakwa Krzysztof
 • Szrek Stanisław
 • Wesołowska Magdalena
 • Wormuth Jacek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA MPKZP

 • Wormuth Ryszard - Przewodniczący
 • Drazek Barbara - Sekretarz
 • Dziubiński Eugeniusz
 • Gamrot Marcin
 • Jamróz Wiesław

 

 

Informacje kontaktowe i telefony w zakładce KONTAKT.

 

ZESPÓŁ KSIĘGOWOŚCI MPKZP

 • Roman Stachowski
 • Alina Pawlik
 • Ewa Zachwiej 
 • Dorota Czerniawska

 

KONTAKT

Al. J. Piłsudskiego 92; 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 32 776 83 49 |   Email: info@mpkzpdg.pl

Numer rachunku bankowego do wpłat: ING Bank Śląski

29 1050 1272 1000 0008 0033 4260

(na blankietach wpłat proszę o dokładne podanie imienia, nazwiska, Nr ewid. oraz nazwy spółki).

© 2015 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY

Przewodnicząca Zarządu : Werygo-Cok Urszula   -  795 470 802

Sekretarz : Piekarczyk Jerzy  -  668 312 484

Przewodniczący Komisji Rew. :  Wormuth Ryszard  -  784 916 885

Obsługa Członków MPKZP: Alina Pawlik  -  32 776 86 70