Deklaracja przystąpienia do MPKZP przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

 

Deklaracja zmiany wysokości składek członkowskich na rzecz MPKZP, adresu zamieszkania lub osoby upoważnionej.

 

Wniosek o wprowadzenie zamiennego poręczyciela

 

Wniosek o przeksięgowanie wkładów na zadłużenie

 

Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów

 

Wniosek o udzielenie pożyczki

 

Wniosek o częściowe wycofanie wkładów

 

Wniosek o zapomogę

 

Wniosek o zmianę wysokości raty pobranej pożyczki z MPKZP

KONTAKT

Al. J. Piłsudskiego 92; 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 32 776 83 49 |   Email: info@mpkzpdg.pl

Numer rachunku bankowego do wpłat: ING Bank Śląski

29 1050 1272 1000 0008 0033 4260

(na blankietach wpłat proszę o dokładne podanie imienia, nazwiska, Nr ewid. oraz nazwy spółki).

© 2015 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY

Przewodnicząca Zarządu : Werygo-Cok Urszula   -  795 470 802

Sekretarz : Piekarczyk Jerzy  -  668 312 484

Przewodniczący Komisji Rew. :  Wormuth Ryszard  -  784 916 885

Obsługa Członków MPKZP: Alina Pawlik  -  32 776 86 70