Życzenia świąteczne i noworoczne

Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Zespół Księgowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej składają wszystkim członkom i sympatykom Kasy życzenia zdrowych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2022 roku.

Pożegnanie Urszuli Werygo-Cok

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem informujemy, że w dniu 30 września 2021 roku odeszła nasza wspaniała koleżanka i przyjaciółka, Urszula Werygo-Cok. Urszula była długoletnim członkiem Zarządu MPKZP DG, pełniła funkcję Sekretarza Zarządu oraz kilkanaście lat była Przewodniczącym Zarządu Kasy. Przysłowiowy tytan pracy, odpowiedzialna i kompetentna, otwarta na argumenty innych, ale potrafiąca bronić swoich racji […]

Komunikat

W dniu 27 sierpnia 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej, za lata 2017-2020. Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności Kasy w minionym okresie. Po przyjęciu tych dokumentów udzielono absolutorium ustępującym organom Kasy. W związku z upływem kadencji Zarządu i Komisji […]