Komunikat

W dniu 22.04.2022 w sali nr 120 w budynku dyrekcyjnym ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej za rok 2021. Poniżej sprawozdanie z działalności MPKZP w Dąbrowie Górniczej w 2021 roku oraz Uchwała przyjęta przez Zebranie: Sprawozdanie Zarządu MPKZP DG za […]