W dniu 27 sierpnia 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej, za lata 2017-2020.

Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności Kasy w minionym okresie.

Po przyjęciu tych dokumentów udzielono absolutorium ustępującym organom Kasy.

W związku z upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej MPKZP DG zostały przeprowadzone wybory nowych członków tych organów władzy Kasy na kolejną kadencję 2021-2024.

Obecny skład Zarządu:

1. Jerzy Piekarczyk – Przewodniczący

2. Urszula Werygo-Cok – Sekretarz

3. Danuta Bielecka – członek

4. Halina Giemza – członek

5. Andrzej Guzy – członek

6. Marzena Matusiak – członek

7. Janusz Mitura – członek

8. Piotr Owcarz – członek

9. Mariusz Pietruszka – członek

10. Krzysztof Sakwa – członek

11. Magdalena Wesołowska – członek

12. Jacek Wormuth – członek

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

1. Ryszard Wormuth – Przewodniczący

2. Barbara Drazek – Sekretarz

3. Marcin Bańcerek – członek

4. Eugeniusz Dziubiński – członek

5. Adam Wdowiak – członek

W imieniu Zarządu MPKZP DG

Jerzy Piekarczyk

M: +48 668 312 484

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *