ZARZĄD MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO − POŻYCZKOWEJ  PRZY ARCELORMITTAL  POLAND S.A. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

INFORMUJE CZŁONKÓW MPKZP DG, ŻE WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE za lata 2017-2020 odbędzie się w dniu 27.08.2021 r. o  

godz.14.00 w sali bankietowej − budynek Stołówka Jedenastka

UWAGA:

Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich wymogów określonych przez Dyrekcję Wykonawczą ArcelorMittal Poland S.A.,
dotyczących organizacji spotkań w ArcelorMittal Poland S.A. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Udział w tym spotkaniu możliwy jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu  chęci uczestnictwa i potwierdzeniu przez Przewodniczącego Zarządu MPKZP

umieszczenia zainteresowanej osoby na liście obecności.

Osoby nie zgłoszone wcześniej i którym nie potwierdzono umieszczenia na liście obecności nie będą mogły wziąć udziału w tym Zebraniu.

Za Zarząd MPKZP

Jerzy Piekarczyk

Tel. kom. 668 312 484

e-mail: jerzy.piekarczyk@arcelormittal.com

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *