Uchwała z dnia 11.08 2020 r.

W dniu 31 lipca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej. Prawomocną decyzją Zebrania została przyjęta Uchwała, dotycząca w szczególności: – udzielenia Zarządowi i Komisji Rewizyjnej MPKZP DG absolutorium za 2019 rok, – zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz bilansu MPKZP za 2019 rok, – przyjęcia […]