Zarząd MPKZP przy AMP S.A. w Dąbrowie Górniczej informuje o zmianach w regulaminach udzielania pożyczek i udzielania zapomóg bezzwrotnych wprowadzonych 15 maja 2015 r. decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków MPKZP:

1. Zmiana zapisów § 7 pkt 1.3

„1.3 Historię spłaty poprzednich pożyczek (zdolność spłaty pożyczki). W przypadku stwierdzenia nieterminowych spłat rat poprzedniej pożyczki, Zarząd MPKZP może udzielić kolejnej pożyczki wyłącznie do wysokości wkładów”.

2. Zmiana zapisów § 9 pkt 2.3

„2.3. Członek MPKZP, z co najmniej rocznym stażem członkowskim i nie posiadający żadnych zaległości wobec MPKZP, może raz w roku, za zgodą Zarządu MPKZP, dokonać wpłaty do wysokości 5 000,00 zł na zwiększenie swoich wkładów”.

3. Zmiana zapisów § 12
„Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec MPKZP pożyczkobiorca już nie pracuje, zawieszony jest z nim stosunek pracy lub pracuje i nie spłaca dobrowolnie zadłużenia, Zarząd MPKZP zobowiązany jest do potrącenia w pierwszej kolejności zadłużenia z wkładów osobistych pożyczkobiorcy, następnie potrącenia zadłużenia poręczycielom z ich wkładów osobistych lub przez listę płac, z pisemnym powiadomieniem poręczycieli. W przypadku niemożności odzyskania należnego MPKZP zadłużenia, Zarząd MPKZP kieruje sprawę przeciwko dłużnikowi i poręczycielom na drogę sądową”.

4. Zmiana zapisów pkt 1
„1. Zapomoga może być przyznana członkom MPKZP, którzy mają potrącone lub wpłacone przez 6 miesięcy składki na fundusz zapomogowy i nie posiadają zaległości wpłat składki na ten fundusz”.

4 komentarze

 1. admin
  11 marca 2018

  The recording starts with the patter of a summer squall. Later, a drifting tone like that of a not-quite-tuned-in radio station rises and for a while drowns out the patter.

  • admin
   24 października 2018

   Some need to protect very valuable information. All these factors should be taken into account.

  • admin
   24 października 2018

   All these factors should be taken into account. A risk-aware Windows user can probably survive without any anti-virus software at all.

 2. admin
  23 października 2018

  The Rangers needed a jolt for their first home game of their second-round series against the Ottawa Senators. Turning to Tanner Glass and his physical style.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *