Serdecznie Państwa witamy na naszej nowej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że nie tylko przybliży ona Państwu informacje w zakresie korzystania z pożyczek w naszej Kasie ale także dostarczy szereg niezbędnych i interesujących informacji oraz, co najważniejsze, ułatwi i uprzyjemni Państwu współpracę z nami. Na stronie znajdą Państwo wiele przydatnych informacji, formularze, dane kontaktowe a także treści regulaminów. 

Serdecznie zapraszamy.

PLIKI I FORMULARZE

Potrzebujesz formularzy do wypełnienia? Zapraszamy do działu z plikami do pobrania tam znajdziesz to czego potrzebujesz.

 więcej 

 

KONTAKT

Wszelkie informacje kontaktowe takie jak telefony, adresy e-mail znajdziesz w zakładce KONTAKT na naszej stronie.

 WIĘCEJ 

STRUKTURA MPKZP

Skład zarządu oraz komisji rewizyjnej znajduje się na naszej podstronie - zapraszamy do zapoznania.

 WIĘCEJ 

KOMUNIKATY

       

 

ZARZĄD MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ
KASY ZAPOMOGOWO − POŻYCZKOWEJ
PRZY ARCELORMITTAL POLAND S.A.
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ZAPRASZA CZŁONKÓW MPKZP DG
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2018 ROK

Zebranie odbędzie się w dniu 22.02.2019 r. o godz. 14 15
w sali konferencyjnej − budynek DAMM 4
(siedziba związków zawodowych)

za Zarząd MPKZP
Urszula Werygo-Cok

 

 

 

Zarząd MPKZPDG informuję, że dni 24 i 31 GRUDNIA 2018 r.

są dniami wolnymi od pracy dla Księgowości MPKZPDG

 

16 lutego 2018 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Dąbrowie Górniczej. Udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Przyjęto sprawozdanie finansowe i bilans za 2017 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MPKZP DG podjęło Uchwałę w zakresie zmian
wprowadzonych do Statutu i Regulaminów MPKZP: 

 1. Zwiększono wysokość pożyczki krótkoterminowej tzw. „chwilówki” z 800,00 zł
  na 1000,00 zł, zachowując maksymalną ilość rat spłaty tj. – 10,
 2. Zmieniono liczbę dni L-4 uprawniających do zapomóg bezzwrotnych. O wysokości zapomogi decyduje liczba dni niezdolności do pracy (L-4). Nowe zapisy:
 • zapomoga w wysokości 300,00 zł  - przy niezdolności do pracy minimum 40 dni,
 • zapomoga w wysokości 600,00 zł  - przy niezdolności do pracy minimum 80 dni,
 • zapomoga w wysokości 900,00 zł  - przy niezdolności do pracy minimum 120 dni.

 O wysokości świadczenia decyduje data złożenia wniosku.

 1. Zwiększono składki na fundusze:
 • zapomogowy - 1, 50 zł,
 • organizacyjny - 0,50zł, łącznie 2 zł/miesięcznie.

Powyższe zmiany obowiązują od 01 marca 2018 r.

 
 

 

Spółki, które podpisały umowę z Zarządem MPKZP Dąbrowa Górnicza

 

 •  ALKAT Spółka z o.o.
 • AMC Long Polska Spółka z o.o.
 • AMP S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza
 • AMSG Spółka z o.o.
 • AMSSCE Spółka z o. o. k.
 • BP PARTNER BPO Spółka z o.o.
 • HK ZTS Spółka z o.o.

 

 

 • KODAR Spółka z o.o.
 • IMPEL TECH SOLUTIONS Spółka z o.o.
 • PUK KOLPREM Spółka z o.o.
 • PUW HKW Spółka z o.o.
 • TAMEH POLSKA Spółka z o.o.
 • UNIDRUX Spółka z o.o.
 • UNIMED Spółka z o.o.

 

 

 • WIPRO POLAND Spółka z o.o.
 • ZE ZEN Spółka z o.o.
 • ZUH PARTNER – NIERUCHOMOŚCI   „SOLUTIONS” Sp. z o.o. Sp. k.
 • EL_DI Spółka z o.o.
 • UNITECH 1 Spółka z o.o.

 

KONTAKT

Al. J. Piłsudskiego 92; 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 32 776 83 49 |   Email: info@mpkzpdg.pl

Numer rachunku bankowego do wpłat: ING Bank Śląski

29 1050 1272 1000 0008 0033 4260

(na blankietach wpłat proszę o dokładne podanie imienia, nazwiska, Nr ewid. oraz nazwy spółki).

© 2015 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY

Przewodnicząca Zarządu : Werygo-Cok Urszula   -  795 470 802

Sekretarz : Piekarczyk Jerzy  -  668 312 484

Przewodniczący Komisji Rew. :  Wormuth Ryszard  -  784 916 885

Obsługa Członków MPKZP: Alina Pawlik  -  32 776 86 70